VELKOMMEN Om Aktivitetsdatabasen

Velkommen til aktivitetsdatabasen, hvor du på fanen skole finder materialer, vidensvideoer og ikke mindst bevægelsesaktiviteter for alle.

God fornøjelse med aktivitetsdatabasen.

SKOLE

BEVÆGELSESGLÆDE & LÆRING I HELE KLASSEN Om Bevægelse For Alle

Bevægelse i skolen har betydning for alle børn og unge, men især børn med særlige behov – herunder børn og unge med bevægelseshandicap samt kognitive og sensoriske vanskeligheder – som ikke altid deltager i bevægelsesaktiviteter.

Projektet har til hensigt at fremme alle børns oplevelse af bevægelsesglæde og inklusion i bevægelsesfællesskaber, så de får mod på og lyst til at bevæge sig hele livet. Derfor vil vi, sammen med lærere og pædagoger, skabe viden og redskaber til at varetage inklusionsopgaven i fysisk aktivitet. Derudover leverer vi konkrete materialer til bevægelsespauser, bevægelse i fagene samt faget idræt.

Få et gratis forløb på din skole – hvor vi besøger jer med 2×2 timers workshop.

Læs om projektet