VELKOMMEN Om Aktivitetsdatabasen

Velkommen til aktivitetsdatabasen! I barren ovenfor kan du finde aktiviteter til hovedkategorierne skole og fritidsliv.
Indenfor hver hovedkategori vil du finde bevægelsesaktiviteter til forskellige formål, hvor tilpasningsforslag er angivet for hver aktivitet. Nogle af aktiviteterne vil yderligere være understøttet af en kort forevisningsvideo og/eller materialer til download.
Yderligere kan du finde viden, materialer og redskaber, der bidrager til at få alle med og øger inklusion i bevægelsesaktiviteter både til skoledagen og til fritidslivet.

God fornøjelse med aktivitetsdatabasen.

BEVÆGELSESGLÆDE & LÆRING I HELE KLASSEN Om Bevægelse For Alle

Bevægelse i skolen har betydning for alle børn og unge, men især børn med særlige behov – herunder børn og unge med bevægelseshandicap samt kognitive og sensoriske vanskeligheder – som ikke altid deltager i bevægelsesaktiviteter.

Projektet har til hensigt at fremme alle børns oplevelse af bevægelsesglæde og inklusion i bevægelsesfællesskaber, så de får mod på og lyst til at bevæge sig hele livet. Derfor vil vi, sammen med lærere og pædagoger, skabe viden og redskaber til at varetage inklusionsopgaven i fysisk aktivitet. Derudover leverer vi konkrete materialer til bevægelsespauser, bevægelse i fagene samt faget idræt.

Få et gratis forløb på din skole – hvor vi besøger jer med 2×2 timers workshop.

Læs om projektet