VELKOMMEN Skole

Velkommen til aktivitetsdatabasens skoledel. Her finder du forslag til aktiviteter der fremmer elevernes trivsel, bevægelse i fagene og til selve idrætsundervisningen.

Nedenfor finder du redskaber og materialer, der er gode i arbejdet med tilpasninger og rammesætning af dine aktiviteter.
Ønsker du mere viden og hjælp til at få alle børn inkluderet i bevægelsesfællesskabet, kan din skole deltage i projektet ‘Bevægelse for alle’, hvor vi kommer ud og afholder workshops for lærer og pædagoger.

DELTAG I PROJEKTET
Tilpasningshjul Billede2

Tilpasningshjulet

Materialer & redskaber

Klik på tilpasningshjulet for at se materialer og redskaber til styrket inklusion og bevægelsesglæde i din bevægelsespraksis.

Js8Awy84

BEVÆGELSESGLÆDE & LÆRING I HELE KLASSEN Bevægelse For Alle

Bevægelse i skolen har betydning for alle børn og unge, men især børn med særlige behov – herunder børn og unge med bevægelseshandicap samt kognitive og sensoriske vanskeligheder – som ikke altid deltager i bevægelsesaktiviteter.

Projektet har til hensigt at fremme alle børns oplevelse af bevægelsesglæde og inklusion i bevægelsesfællesskaber, så de får mod på og lyst til at bevæge sig hele livet. Derfor vil vi, sammen med lærere og pædagoger, skabe viden og redskaber til at varetage inklusionsopgaven i fysisk aktivitet. Derudover leverer vi konkrete materialer til bevægelsespauser, bevægelse i fagene samt faget idræt.

Få et gratis forløb på din skole – hvor vi besøger jer med 2×2 timers workshop.

Læs om projektet

Aktiviteter & tilpasninger

Klik på et af de tre billeder og få inspiration til bevægelsesaktiviteter i skolen.
Du kan vælge mellem vores tre hovedområder: Trivselsaktiviteter, Bevægelse i fagene eller Faget idræt.

Trivsels- aktiviteter

Bevægelse i fagene

Aktiviteter til idrætsfaget