VELKOMMEN Skole

Velkommen til aktivitetsdatabasens skoledel. Her finder du forslag til aktiviteter i idrætsundervisningen, bevægelse i fagene og til trivsel.

I videoerne herunder kan du høre mere om tilpasninger og opdelingen af aktiviteterne i databasen. Nederst finder du redskaber og materialer der er gode i arbejdet med tilpasninger og rammesætning af dine aktiviteter.

Materialer & redskaber

Klik på hjulet
og se materialer og redskaber, der fremmer inklusion og bevægelsesglæde i din bevægelsespraksis.

Du finder tilpasningshjulet, så du kan tilpasse aktiviteter, så alle kan være med.
Samt vores dialogkort, der fremmer inklusionskulturen i klassen.

Aktiviteter & tilpasninger

Klik på et af de tre billeder
og få inspiration til bevægelsesaktiviteter i skolen.
Du kan vælge mellem vores tre hovedområder: Trivselsaktiviteter, Bevægelse i fagene eller Faget idræt.

Trivsels- aktiviteter

Bevægelse i fagene

Aktiviteter til idrætsfaget