Hvem er vi?

Videnscenter om handicap er en selvejende institution, som har eksisteret siden 1995. Vores bestyrelse er udpeget af Danske Handicaporganisationer og Parasport Danmark. Vi modtager midler fra Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering og Kulturministeriet.

Vi arbejder for, at mennesker med handicap får mulighed for at deltage aktivt i arbejdsliv, bevægelse og fritidsaktiviteter efter eget valg.

Vi stiller vores specialviden om krop, aktivitet og deltagelse til rådighed for borgere, praktikere, beslutningstagere og organisationer. Vi hjælper mennesker i job og samarbejder med en lang række institutioner og organisationer om idræts- og arbejdslivsprojekter.

Hvad arbejder vi for?

Vi arbejder for, at mennesker med nedsat funktionsevne får bedre muligheder for at leve et aktivt liv og opleve fuldgyldig deltagelse i samfundslivet – i skolen, under uddannelse, på jobbet og i fritiden.

Videnscenter om handicap blev etableret i 1995 under navnet Handicapidrættens Videnscenter. Krop, bevægelse og relationer står fortsat centralt i videnscentrets arbejde, fordi deltagelse i idræt og bevægelse skaber grundlag for en læring og udvikling, der styrker deltagelse personligt og socialt. Når det styrkes, påvirkes andre områder i menneskets liv, så personen får evne og mod til uddannelse, beskæftigelse eller frivilligt arbejde.

I vores arbejde har vi særligt fokus på:

  • Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB) og friluftsliv
  • Sundhed, rehabilitering og bevægelse
  • Uddannelse
  • Beskæftigelse

Hvordan arbejder vi?

I videnscentret arbejder vi vidensbaseret. Gennem mere end 25 år har vi arbejdet med aktivitet og deltagelse for mennesker med nedsat funktionsevne ved at:

  • Indsamle viden, udvikle ny praksis, skabe netværk og dele viden på tværs af fag og sektorer
  • Rådgive fagpersoner, borgere, pårørende og offentlige myndigheder
  • Tilbyde oplysning og erfaringsformidling gennem forlagsvirksomhed, hjemmeside, konferencer og temadage.

I vores arbejde tager vi udgangspunkt i erfaringer fra mødet med mennesker i deres hverdagsliv. Det er afgørende for os, at vi har direkte kontakt med de mennesker, vi søger at hjælpe, og vi giver os god tid til at forstå de problemstillinger, som de ønsker hjælp til.

Gennem faglig refleksion over disse erfaringer skaber vi viden, som vi kvalificerer gennem teoretisk analyse og bringer tilbage i arbejdet med vores målgrupper.

Vi indsamler ligeledes viden fra anden praksisudvikling og forskning samt formidler viden til vores målgrupper gennem bøger, artikler, rådgivning, digitale medier, undervisning og netværk.