Bevægelse i fagene

loading
 • Reaktionsøvelse

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får lavet beregninger på en fysisk aktivitet, der også er sjov i sig selv.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at gribe og slippe bolden på mange måder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Spejlet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne imiterer hinanden og mister fornemmelsen af, hvem der bestemmer. Der skabes ro og nærvær i aktiviteten.

  Tegn på læring

  Eleverne retter opmærksomhed mod hinanden. Der opstår flow og man kan ikke se ude fra, hvem der fører bevægelserne.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Plankekamp

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne oplever fysisk bevægelsesglæde ved at de får pulsen op og mærker muskelømhed.

  Tegn på læring

  Eleverne viser engergement og arbejder med muskelstyrke.

  Energiniveau

  Mellem/høj energi - styrke og indre ro.

  GÅ TIL ØVELSE
 • GO!

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal have pulsen op og dermed øge blodgennemstrømningen i hjernen og forbedre evnen til at koncentrere sig.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at løse opgaverne og opnår moderat til høj puls.

  Energiniveau

  Høj energi - puls.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Gå til højre

  Formål

  Formålet er, at eleverne samarbejder og at de koordinerer deres bevægelse i en fælles rytme og fortaber sig i aktiviteten.

  Tegn på læring

  Eleverne er opmærksomme på hinanden og har det sjovt og viser stort engagement. Hjerne og krop kommer i spil og eleverne bliver udfordrede ift. at koordinere kroppen sammen med en kommando.

  Energiniveau

  Mellem energi - koordination

  GÅ TIL ØVELSE
 • Nutid, datid, fremtid

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal forstå de forskellige grammatiske tider i sprogfagene ved at lave bevægelser, der passer til den grammatiske tid i en historie. Dette giver en kropslig dimension til forståelsen af eksempelvis nutid.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig i de aftale bevægelser, når tiderne skifter i historien.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Hånd til fod

  Formål

  Eleverne skal i samarbejde bevæge kroppen og træne balance og koordination. Eleverne bliver mere bevidst om forskellige steder på kroppen. Relevant aktivitet til temaet Mennesket i natur og teknologi eller til sproglære.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og bevæger kroppen på forskellige måder.

  Energiniveau

  Høj energi - koordination og puls.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Domino

  Formål

  Aktivitetens formål er, at eleverne er aktive og interagerende, når de repeterer eller lærer fakta i forskellige fag.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig rundt og interagerer med hinanden. De taler og finder facts mm.

  GÅ TIL ØVELSE
 • 1-2-3 – i fagene

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne gennem bevægelser repeterer eller øver fagligt indhold.

  Tegn på læring

  Eleverne bliver ikke forstyrret af at skulle koble bevægelsen med fagligt indhold, men de oplever derimod flow.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Naturrally

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at lære at finde noget magen til det man ser med samme form eller farve. Aktiviteten skal hjælpe til at lære forskellige blade eller planter at kende.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tøm hovedet – Aktiv brainstorm

  Formål

  Eleverne samarbejder og stiller skarpt på et fagligt emne.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven, de interagerer og diskuterer.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Trigonometriformning

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at leverne får indsigt i relationer mellem sider og vinkler i en trekant ved at forme forskellige trekanter med elastikken eller deres krop.

  Tegn på læring

  Eleverne prøver sig frem og bevæger sig så de danner trekanter enten med kroppen eller en elastik.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Præpositioner

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne sætter forholdsordene i relation til en fysisk oplevelse ved at udføre forholdsordet med kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne placerer sig selv forskellige steder rundt om stolen.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Sandt el. falsk

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at repetere fagligt indhold med bevægelse som motiverende element.

  Tegn på læring

  Eleverne tænker over fagligt stof og har det sjovt og er i bevægelse.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Stavning med kroppen

  Formål

  Formålet er, at eleverne bruger kroppen til at stave ord. Det er en sjov pause fra fagligt stof, men mange elever lærer godt ved at stave med kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne staver med kroppen på forskellige måder - de andre elever gætter og har det sjovt.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Houdini

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at elever bruger deres opmærksomhed og sansning og derigennem bliver bevidste om deres omgivelser.

  Tegn på læring

  Eleverne i cirklen er rettede mod rummet og mærker, hvor deres kammerater er.

  Energiniveau

  Mellem energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Håndtrykket – historiske figurer

  Formål

  Formålet er, at eleverne sammen skaber et håndtryk, der afspejler en historiske periode eller person. De samarbejder og har det sjovt ved at designe et unikt håndtryk og gøre sig tanker om kendetegn for den historiske periode el. person.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af og undersøger en historisk person el. historisk periode - de genskaber ved mimik og bevægelser karaktertræk fra personen el. perioden.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Kronologi Rollespil

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at udvælge nogle kendetegn fra historiske perioder og begivenheder, eleverne har lært om og med kroppen udforme disse.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at bruge kroppen til at tolke historiske perioder og figurer.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Sanseposer på snor

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at sanse på en anden måde ved at gætte, mærke og opleve. Aktiviteten er relevant i natur og teknologi med fokus på at undersøge sanserne.

  Tegn på læring

  Eleverne bruger både lugte- og følesansen, måske de også undersøger ved hjælp af syns- og smagssansen. Eleverne får mere viden om sanserne.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Quiz og byt

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at der inddrages bevægelse i en faglig aktivitet for at skabe variation i skoledagen.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig rund og taler sammen om spørgsmålene.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Håndtrykket – bibelske figurer

  Formål

  Formålet er, at eleverne sammen skaber et håndtryk, der afspejler en fortælling fra kristendommen eller person. De skal samarbejde og have det sjovt ved at designe et unikt håndtryk og gøre sig tanker om kendetegn fra forskellige faglige områder i kristendommen.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af og undersøger en bibelsk person el. kristen periode - de genskaber ved mimik og bevægelser karaktertræk fra personen el. perioden.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Kombinatorik

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at give eleverne en forståelse for kombinationer og tælletræ i sandsynlighedsregning ved at bruge kroppen og bevægelser under læring.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig og får en forståelse for de mange kombinationsmuligheder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Giftig pil

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne har det sjovt og bevæger kroppen på mange forskellige måder.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af hinanden og bevæger sig i fællesskab.

  Energiniveau

  Mellem energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Kompasset

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne stiller skarpt og bliver klar til at skulle lytte og være opmærksomme bagefter.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus

  GÅ TIL ØVELSE
 • Massage historie

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne finder ro. De faste tryk på kroppen bruges som stresshåndtering og muskelafspænding

  Tegn på læring

  Eleverne går ind i sig selv og bliver rolige inden ny læring.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Grænseleg

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne bruger stræk og styrke og derigennem retter opmærksomheden mod deres kroppe.

  Tegn på læring

  Eleverne mærker deres kroppe og er opmærksomme på hinanden.

  Energiniveau

  Mellem energi - stræk.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Ordsprog

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at få eleverne til at læse og forstå ordsprog gennem kroppens udtryksformer og derigennem bruger flere sanser til at forstå og lære.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at bevæge deres kroppe på forskellige måde, de gætter og tænker.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Træet slår rødder

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne retter opmærksomheden mod kroppen og dens placering i rummet. Eleverne oplever øget fokus på kropsbevidsthed og ro, som skaber ro op til læring.

  Tegn på læring

  Eleverne har rettet fokus mod dem selv og hinanden. De udviser tryghed og ro.

  Energiniveau

  Lav energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Yoga stræk

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne bruger stræk til at skabe indre ro og opleve nye former for kropsbevidsthed.

  Tegn på læring

  Eleverne strækker og bevæger sig som instrueret. De finder ro og bevidstheden rettes indad.

  Energiniveau

  Lav energi - stræk og indre ro.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Klappeleg

  Formål

  Formålet er, at holde en pause fra det faglige og få fornyet energi og opmærksomhed på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af, hvor næste klap kommer og om det er deres tur eller ej. De er opmærksomme på hinanden og har det sjovt sammen.

  Energiniveau

  Mellem/høj energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Sansekuffert

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at skærpe elevernes sanser ved at bruge forskellige genkendelige rekvisitter. 

  GÅ TIL ØVELSE
 • Levende personkarakteristik

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne bevæger sig og mimer centrale karaktertræk hos personer i tekster og derved analyserer, fortolker og genskaber karakteren.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at mime samt bevæge sig som en litterær person. Eleverne analyserer dermed på en anden måde end når de sidder og læser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Landes kendetegn

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at de reflekterer over, hvad de forbinder med forskellige lande og samtidig bruge deres krop til at vise det. Eleverne får derved en forståelse for de forskellige lande gennem kropslige erfaringer.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at bevæge sig på forskellige måder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • 1-2-3

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne er opmærksomme på hinanden, de samarbejder. De arbejder med koordination og koncentration.

  Tegn på læring

  Eleverne er orienterede mod hinanden og samarbejder. De oplever, der opstår flow i bevægelser og tal.

  Energiniveau

  Mellem energi - koordination.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tjeneren

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får sved på panden, pulsen op og har det sjovt.

  Tegn på læring

  Eleverne er opmærksomme på hinanden og hjælper hinanden, mens de har det sjovt.

  Energiniveau

  Høj energi - koordination og puls.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Naturdomino

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får nogle forskellige naturmaterialer i hånden og er aktive ude i naturen. I biologi kan det være en alternativ måde at arbejde med herbarium på.

  Tegn på læring

  Eleverne arbejder med forskellige naturmaterialer og bestemmer forskelle på blade, kogler, grene mm. Eleverne samarbejder og støtter hinanden i at lave en lang dominorække af naturmaterialer.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Find din stol – i fagene

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne er aktive og bevæger sig rundt i lokalet samtidig med de får repeteret fagligt indhold og ser det visuelt.

  Tegn på læring

  Eleverne opmuntrer hinanden og lykkes med at finde den stol, der passer til deres kort.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Rækkefølgen – samfundsfag

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, gennem bevægelse, at styrke elevernes forståelser af fx forskelle i politiske partiers dagsordener.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig på rækken og har dialoger på tværs og imellem sig.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Rækkefølgen – matematik

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at lære matematiske størrelser og fænomener gennem bevægelsesaktivitet.

  Tegn på læring

  Eleverne oplever at opstille en række af tal og fysisk kunne bevæge sig rundt i matematikken.

  GÅ TIL ØVELSE