Bevægelse i fagene

Introduktion til bevægelse i fagene

Du finder 3 forskellige typer af aktiviteter under bevægelse i fagene:

Variation i fagene med alternativer til stillesiddende tavleundervisning.

Handlingsorienteret læring med aktiviteter, hvor bevægelse eller handling understøtter læringen direkte. Bevægelse og brugen af kroppen bliver her en måde at lære på.

Læringsforudsætninger med aktiviteter uden et fagligt indhold. Det er derimod aktiviteter, der gør eleverne klar til læring. Der er her 3 underkategorier;

  • Fokus og opmærksomhed
  • Kordination og puls
  • Styrke, stræk og indre ro

Vær opmærksom på, at vælge aktiviteter der kan skærpe elevernes fokus i den læringsaktivitet, I skal i gang med.

 Læs mere om aktiviteterne i bevægelse i fagene her. 

SKJUL

Aktiviteter til Bevægelse i fagene

loading