Trivselsaktiviteter

loading
 • Togstafet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne har det sjovt og samarbejder med hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og er opmærksomme på aktiviteten og hvornår det er deres tur.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tårnet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er i udgangspunktet, at lykkes med at bygge et så højt tårn som muligt og at eleverne samarbejder og bliver opmærksomme på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Gå til højre

  Formål

  Formålet er, at eleverne samarbejder og at de koordinerer deres bevægelse i en fælles rytme og fortaber sig i aktiviteten.

  Tegn på læring

  Eleverne er opmærksomme på hinanden og har det sjovt og viser stort engagement. Hjerne og krop kommer i spil og eleverne bliver udfordrede ift. at koordinere kroppen sammen med en kommando.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Balancespejlet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne koncentrerer sig om at holde balancen, koordinere kropsdele og er opmærksomme på at følge hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig roligt og er opmærksomme på hinanden og hinandens bevægelser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Rækkefølgen

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne samarbejder og bliver opmærksomme på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Vandsengen

  Formål

  Eleverne skal rette fokus og bevidstheden på at spænde og slappe af i kroppen. Denne aktivitet har også til formål at styrke tillid og samarbejde.

  Tegn på læring

  Eleverne samarbejder og har fokus på at spænde op i kroppen med fælles hjælp.

  GÅ TIL ØVELSE
 • GO!

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne skal have pulsen op og dermed øge blodgennemstrømningen i hjernen og forbedre evnen til at koncentrere sig.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at løse opgaverne og opnår moderat til høj puls.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Houdini

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at elever bruger deres opmærksomhed og sansning og derigennem bliver bevidste om deres omgivelser.

  Tegn på læring

  Eleverne i cirklen er rettede mod rummet og mærker, hvor deres kammerater er.

  Energiniveau

  Mellem energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Det hemmelige håndtryk

  Formål

  Formålet er, at eleverne samarbejder om at skabe et håndtryk el. indøver et kendt håndtryk. De stiller skarpt på, hvordan kropskontakt, når man hilser, påvirker andre og dem selv.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde om at finde på og øve håndtryk.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Styr larven i mål

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at samarbejde og turde følge dine klassekammerater.

  Tegn på læring

  Eleverne samarbejder med hinanden. De tør følge larve-styreren.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Giftig pil

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne har det sjovt og bevæger kroppen på mange forskellige måder.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af hinanden og bevæger sig i fællesskab.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Kontakt og byt

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne retter deres opmærksomhed mod hinanden og er aktive sammen.

  Tegn på læring

  Eleverne har opmærksomheden rettet mod hinanden og er optaget af at samarbejde og finde på nye bevægelser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • 1-2-3

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne er opmærksomme på hinanden, de samarbejder. De arbejder med koordination og koncentration.

  Tegn på læring

  Eleverne er orienterede mod hinanden og samarbejder. De oplever, der opstår flow i bevægelser og tal.

  Energiniveau

  Mellem energi - koordination.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Byg jeres egne aktiviteter

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne selv kommer i spil og tænker over, hvad der kunne være sjovt at prøve i klassen. De skal tænke på, hvordan alle deres kammerater kan være med.

  Tegn på læring

  Eleverne er nysgerrige og finder på nye aktiviteter.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tjeneren

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne får sved på panden, pulsen op og har det sjovt.

  Tegn på læring

  Eleverne er opmærksomme på hinanden og hjælper hinanden, mens de har det sjovt.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Hånd til fod

  Formål

  Eleverne skal i samarbejde bevæge kroppen og træne balance og koordination. Eleverne bliver mere bevidst om forskellige steder på kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og bevæger kroppen på forskellige måder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Klappeleg

  Formål

  Formålet er, at holde en pause fra det faglige og få fornyet energi og opmærksomhed på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af, hvor næste klap kommer og om det er deres tur eller ej. De er opmærksomme på hinanden og har det sjovt sammen.

  GÅ TIL ØVELSE
 • I din klassekammerats sko

  Formål

  Formålet er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og lærer at sætte sig i hinandens sted.

  Tegn på læring

  Eleverne viser, at de undrer sig og tænker over hinandens perspektiver på et spørgsmål. De er engagerede og stiller måske spørgsmål.

  Energiniveau

  Mellem

  GÅ TIL ØVELSE
 • Plankekamp

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne oplever fysisk bevægelsesglæde ved at de får pulsen op og mærker muskelømhed.

  Tegn på læring

  Eleverne viser engergement og arbejder med muskelstyrke.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Figurløb

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne kommer ud og bevæger sig i nærområdet med formålet om at have det sjovt.

  Tegn på læring

  Eleverne synes det er sjovt at planlægge en rute ud fra en figur og se om det lykkes at forme figuren på deres vej.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Find din stol

  Formål

  Eleverne skal samarbejde om at finde deres stole.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde. De hjælper hinanden med at finde deres pladser og tager højde for hinandens forskelligheder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Rundkredsen

  Formål

  Eleverne samarbejder om at udføre opgaven og hjælpes ad med at lykkes, eleverne bliver bevidste om, hvordan de samarbejder.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Dansefanger

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne har det sjovt og samarbejder om at lave nye dansebevægelser.

  Tegn på læring

  Eleverne bevæger sig og udtrykker sig gennem dans - de samarbejder og har det sjovt.

  GÅ TIL ØVELSE