Alle med i bevægelsesaktiviteterne Tilpasnings-hjulet

Med tilpasningshjulet kan du skrue på elementerne i bevægelsesaktiviteterne og dermed øge deltagelsesmulighederne og gøre aktiviteterne inkluderende.

Download tilpasningshjulet her

Se videoen og læs mere her 

Gratis plakater til download Alfabet og tal plakater til klassen

Download plakater med tal og bogstaver formet med kroppen.
Du kan både finde plakater, hvor eleverne er sammen to og to eller alene om at forme tallene og bogstaverne.

Download plakaterne her

Inklusionskultur & bevægelsesfællesskab Dialogkort

Med dialogkortene får du en ramme til at tale om de styrker, eleverne benytter i bevægelsesfællesskaberne.

Dialogkortene nuancerer elevernes forståelser af hinanden, og det skaber positive forståelser af hinanden, når eleverne identificerer styrker hos sig selv, hinanden og i fællesskabet.

Download dialogkort her

Download dialogkortplakat her

Download lærervejledning her

Elevmateriale til udskolingen Byg egne aktiviteter

I materialet her kan I med de ældste elever i udskolingen, bygge tilpassede og inkluderende aktiviteter. I guides skridt for skridt gennem QR koder og små videoer. I videoen til højre får I en kort introduktion af materialet.

Download elevmaterialet her

GRATIS DOWNLOAD Alle til idræt

Alle elever har brug for, at idrætsundervisning foregår i fællesskab med andre elever. Samtidigt er hver elev unik og har sit eget udgangspunkt for læring og sit eget individuelle behov for støtte.
I denne bog er forslagene  i sagens natur grundlæggende og overordnede. Men pointen er, at inkluderende undervisning i idræt
er en pædagogisk og didaktisk forståelse – en måde at tænke idræt på, fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af
aktiviteterne, som i høj grad handler om elevinddragelse, differentiering og kreativitet.

Download bogen her