Alle med i bevægelsesaktiviteterne Tilpasnings-hjulet

Med tilpasningshjulet kan du skrue på elementerne i bevægelsesaktiviteterne og dermed øge deltagelsesmulighederne og gøre aktiviteterne inkluderende.

Download tilpasningshjulet her

Se videoen og læs mere her 

Inklusionskultur & bevægelsesfællesskab Dialogkort

Med dialogkortene får du en ramme til at tale om de styrker, eleverne benytter i bevægelsesfællesskaberne.

Dialogkortene nuancerer elevernes forståelser af hinanden, og det skaber positive forståelser af hinanden, når eleverne identificerer styrker hos sig selv, hinanden og i fællesskabet.

Download dialogkort her

Download dialogkortplakat her

Download lærervejledning her

Tine Soulié fortæller Inklusion & bevægelse

Hør Tine Soulié fortælle om, hvorfor det er så vigtigt at tænke tilpasninger og dialog ind i sin bevægelsespraksis. Videoen giver dig yderligere en introduktion til baggrunden for tilpasningshjulet og dialogkortene.

Elevmateriale til udskolingen Byg egne aktiviteter

I materialet her kan I med de ældste elever i udskolingen, bygge tilpassede og inkluderende aktiviteter. I guides skridt for skridt gennem QR koder og små videoer. I videoen til højre får I en kort introduktion af materialet.

Download elevmaterialet her

GRATIS DOWNLOAD Alle til idræt

Alle elever har brug for, at idrætsundervisning foregår i fællesskab med andre elever. Samtidigt er hver elev unik og har sit eget udgangspunkt for læring og sit eget individuelle behov for støtte.
I denne bog er forslagene  i sagens natur grundlæggende og overordnede. Men pointen er, at inkluderende undervisning i idræt
er en pædagogisk og didaktisk forståelse – en måde at tænke idræt på, fra planlægningens begyndelse til udførelsen og evalueringen af
aktiviteterne, som i høj grad handler om elevinddragelse, differentiering og kreativitet.

Download bogen her