Bevægelse i fagene

Du finder 3 forskellige typer af aktiviteter under bevægelse i fagene.

Under variation i fagene finder du alternativer til fx stillesiddende tavleundervisning. Bevægelse er her rammen, som den faglige aktivitet er pakket ind i. Du vil her møde eksempler på aktiviteter, hvor du selv kan inddrage de faglige temaer du arbejder med. Mange af aktiviteterne under variation i fagene findes også i en variation under trivselsaktiviteter, hvor eleverne skal samarbejde i aktiviteten uden et fagligt indhold. Når eleverne arbejder med aktiviteten med fokus på samarbejde, bliver de forhåbentlig også mere trygge ved aktiviteten – derfor kan det være godt at starte med trivselsvarianten og sidenhen lægge den faglige dimension til aktiviteten.

Under Handlingsorienteret læring finder du aktiviteter hvor bevægelse eller handling understøtter læringen direkte. Bevægelse og brug af kroppen bliver derfor en måde at lære på. Handlingsorienteret læring er en god måde at lære på for elever, der har brug for en praktisk tilgang.

Under læringsforudsætninger finder du aktiviteter uden et fagligt indhold. Det er derimod aktiviteter, der gør eleverne klar til læring. Der er her 3 underkategorier;

  • Fokus og opmærksomhed
  • Kordination og puls
  • Styrke, stræk og indre ro

Fokus og opmærksomhed er gode aktiviteter inden par- eller gruppearbejde, fordi eleverne i aktiviteterne fx skal rette deres fokus og opmærksomhed mod omgivelserne og dermed bliver mere bevidste mod hinanden.

Aktiviteterne i kategorien Koordination og puls øger koncentrationen og giver fornyet energi, derfor egner aktiviteterne sig godt til små pauser og til at bringe energien op. Vær særlig opmærksom på at korte rolige aktiviteter – lige umiddelbart efter en højenergiaktivitet, kan være nødvendige for at finde tilbage til ro.

Styrke, stræk og indre ro er en kategori af aktiviteter, der arbejder med de store muskelgrupper. Det skal give eleverne et fokus mod deres kroppe så de får roen og opmærksomheden tilbage. Aktiviteterne her er bl.a. gode som overgangsaktiviteter eller efter frikvarteret.

Vær opmærksom på, at vælge aktiviteter der kan skærpe elevernes fokus i den læringsaktivitet, I skal i gang med.