Bevægelse i fagene

Du finder to forskellige typer af aktiviteter under bevægelse i fagene.

Under faglige aktiviteter finder du alternativer til stillesiddende tavleundervisning og aktiviteter med fagligt indhold. Bevægelse er her rammen, som den faglige aktivitet er pakket ind i. Du vil møde eksempler på aktiviteter, der understøtter læringen direkte og hvor bevægelse, handlinger ved brug af kroppen bliver en måde at lære på. Bevægelse tænkes bredt og det er derfor ikke nødvendigvis fysiske aktiviteter med fokus på høj intensitet. Bevægelse og brug af kroppen bliver en måde at lære på, hvilket kan være en god måde at lære på for elever, der har brug for en praktisk tilgang.
Du vil her møde eksempler på aktiviteter, hvor du selv kan inddrage de faglige temaer du arbejder med. Mange af aktiviteterne under faglige aktiviteter findes også i en variation under trivselsaktiviteter, hvor eleverne skal samarbejde i aktiviteten uden et fagligt indhold. Når eleverne arbejder med aktiviteten med fokus på samarbejde, bliver de forhåbentlig også mere trygge ved aktiviteten – derfor kan det være godt at starte med trivselsvarianten og sidenhen lægge den faglige dimension til aktiviteten.

Under bliv klar til læring finder du aktiviteter uden et fagligt indhold. Det er derimod aktiviteter, der gør eleverne klar til læring, hvor der arbejdes med følgende parametre:

  • Fokus og opmærksomhed
  • Koordination og puls
  • Styrke, stræk og indre ro

‘Fokus og opmærksomhed’ er gode aktiviteter inden par- eller gruppearbejde, fordi eleverne i aktiviteterne fx skal rette deres fokus og opmærksomhed mod omgivelserne og dermed bliver mere bevidste mod hinanden.

Aktiviteterne i kategorien ‘koordination og puls’ øger koncentrationen og giver fornyet energi, derfor egner aktiviteterne sig godt til små pauser og til at bringe energien op. Vær særlig opmærksom på at korte rolige aktiviteter – lige umiddelbart efter en højenergiaktivitet, kan være nødvendige for at finde tilbage til ro.

‘Styrke, stræk og indre ro’ er en kategori af aktiviteter, der arbejder med de store muskelgrupper. Det skal give eleverne et fokus mod deres kroppe, så de får roen og opmærksomheden tilbage. Aktiviteterne her er bl.a. gode som overgangsaktiviteter eller efter frikvarteret.

Vær opmærksom på, at vælge aktiviteter der kan skærpe elevernes fokus i den læringsaktivitet, I skal i gang med.