Bevægelsesdidaktikken

På aktivitetsdatabasen møder du aktiviteter inden for tre hovedkategorier: Trivselsaktiviteter, Bevægelse i fagene og Faget idræt. I udviklingen af aktivitetsdatabasen har vi bl.a. haft fokus på, at undervisere først skal afstemme formålet med bevægelsesaktiviteten, før de vælger selve aktiviteten og efterfølgende tilpasser den til deres elevgruppe. I den sammenhæng arbejder vi ud fra en bred bevægelsesforståelse i vores udvalg af aktiviteter, og vi er bl.a. blevet inspireret af Bevægelsesdidaktikken fra iMOOW!-projektet (Christensen et al., 2020). I BFA har vi især været inspireret af iMOOW!’s fokus på læringsforudsætninger, da vi har haft et ønske om at skabe aktiviteter til at fremme gode overgange ved fx at øge eller sænke arousalniveauet og skærpe opmærksomhed. Samtidig har vi været optaget af iMOOW!’s fokus på enactive learning (Madsen et al., 2020) og det at lære med kroppen forrest og derigennem differentiere og øge deltagelsesmulighederne i læringssituationer. Baggrunde for didaktikken og de forskellige modeller kan du læse mere om på VIA University College’s hjemmeside, https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/paedagogik-laering/imoow/uvmateriale-modeller.

Vores konkrete overvejelser med de tre kategorier i databasen kan du også blive klogere på i de tre videoer, hvor projektteamet forklarer databasens kategoriseringer.

Trivselsaktiviteter

Bevægelse i fagene

Faget idræt