Faget idræt

Her finder du eksempler på aktiviteter til kompetenceområderne i faget idræt med både tilpasnings- og progressionsforslag, så alle elever kan være med og uden vanskeligheder få mulighed for at modtage undervisning, der lever op til formålet med idræt.

Det har betydning for samtlige elever, at de ud over at modtage faglig undervisning deltager i det særlige og vigtige kropslige fællesskab, som idrætsundervisningen også er. 

Vi vil i aktiviteterne foreslå, at:

  • Eleverne og læreren samarbejder om at skabe indholdet i aktiviteterne fx med åbne opgaver, som kan gribes an på mange måder.
  • Tilpasninger ikke er individualiserede, men at aktiviteterne har fokus på klassefællesskabet, så eleverne bliver bevidste om hinandens styrker og forskelle og derigennem gensidigt hjælper og støtter hinanden.
  • Der stilles forventninger til alle elever, men at vejen til at indfri dem, kan være forskellige.

Tilpasninger til en aktivitet kan være mange – også flere og andre end dem, du møder i vores eksempler. Du kan selv og gerne samme med din elevgruppe lave de tilpasninger, der giver mening ift. din elevgruppes lærings- og deltagelsesforudsætninger samt formålet med aktiviteten. Du kan læse mere om tilpasninger og inklusion i videoen, der hedder ‘Inklusion og tilpasninger’.

Derudover kan du også downloade vores bog Alle til idræt i pdf-format, hvis du mangler yderligere inspiration til idrætsfaget. Bogen tilbyder idrætsaktiviteter til de fem kompetenceområder til alle klassetrin med samme opbygning til tilpasninger, som du møder i materialet her i databasen.
Download bogen her:
Alle Til Idræt