• Kinball

    Formål

    Formålet med aktiviteten er, at eleverne samarbejder med deres gruppe. Aktiviteten kan udvides til at have et formål, som er mere taktisk.

    Tegn på læring

    Eleverne er optaget af at samarbejde og tænker taktisk.

    GÅ TIL ØVELSE