Kinball

Forberedelse: Inddel deltagerne i grupper af fire-fem. Brug mindst tre forskellige farver veste.

Overvej om: Aktiviteten skal starte i klassen med en gennemgang af aktiviteten. Så kan der tegnes og forklares ved tavlen først.

Aktiviteten:

Deltagerne er i grupper af fire. Grupperne spiller med små kinballs, som er lette og ballonagtige bolde.
Først skal deltagerne prøve at holde bolden i luften som en fælles udfordring uden at tabe den. Her er fokus opmærksomhed på både hinanden og bolden.
Hvis der skal tælles point kan det eventuelt være antal berøringer. Det kan også være et mål at holde den i luften i 2, 5 eller 7 minutter.

Hvis deltagerne kan styre bolden og holde den i luften, spilles det officielle kinball.
Her er der stadig fokus på samarbejde, hvilket skal tydeliggøres for deltagerne. Brug eventuelt begreber som hensyn og tolerance.

Det officielle kinball beskrives trin for trin nedenfor.

Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil dig i opstillingen

  Del tre hold med fire spillere, der bærer hver deres farve veste. Deltagerne stiller sig som vist på illustrationen: et hold i midten (server holdet), de to andre hold fordelt ud på fire hjørner omkring midten – en spiller fra hvert hold i hvert hjørne.

 • excercise
  Trin

  Serv

  Holdet i midten server nu bolden, så den har en lige opadgående bevægelse. Den serves af én af de fire holdkammerater. De andre tre holder bolden, så personen der server kan komme til den med en eller to hænder. Personen, der server, siger højt ”Omnikin + farven på et af de andre to hold”. På det servende hold skiftes de til at serve, så det aldrig er den samme person, der server to gange i træk. Holdet skal serve inden for 10 sekunder.

 • excercise
  Trin

  Modtagelse

  Når bolden er servet, skal en fra det hold, hvis farve der blev kaldt, gribe bolden, inden den rører jorden. Bolden kan gribes eller modtages med alle kropsdele. En person må gerne ramme bolden med foden og sparke den til en medspiller i et af de andre hjørner, der så griber den med hænderne.

 • excercise
  Trin

  Point

  Der opnås point ved fejl. For hver fejl modtager de andre to hold et point hver.
  Holdet der begår fejl fortsætter spillet med en ny serv.
  Fejl kan være:
  - Bolden rammer jorden inden modtagelsen
  - En eller flere fra holdet mangler at rører bolden under en serv
  - Når der laves skridt med bolden
  - Ved at 10 sekunders reglen ikke overholdes
  - Hvis bolden tabes under serv eller modtagelse
  - Når bolden serves uden for banen
  - Hvis den samme spiller server to gange i træk

Progression/Variation:

Et taktisk formål kan øges ved at lade deltagerne overveje følgende taktiske elementer:

 • Hvor skal bolden serves hen?
 • Hvor hurtigt skal det gå?
 • Skal det være tydeligt, hvem der server?
 • Kan en person råbe en farve og en anden person kan serve?