Kis pus

Formål: 

Formålet med aktiviteten er en sjov og anderledes fangeleg, som alle kan være med til, hvor fokus er på hinandens små bevægelser og tegn og selvfølgelig ikke at blive fanget.

Forberedelse:

Finde egnet sted i skoven, en græsplæne eller indendørs, som ikke er fyldt med forhindringer eller bump i jorden.

Rekvisitter:

Ingen.

Aktiviteten:

Kispus er en fangeleg

Trin 1: Alle står i en rundkreds, hvor der er placeret en i midten af kredsen. Den der står i midten af kredsen, er nu fanger.

Trin 2: Deltagerne i kredsen, skal nu bytte plads to og to, ved at blinke eller gøre tegn til hinanden. Deltagerne må kun bytte plads inde i kredsen og altså ikke løbe udenom.

Trin 3: Man bliver fanget ved at blive rørt på kroppen og så er skal man bytte plads med den nuværende fanger. Den gamle fanger stiller sig ud i kredsen og deltage i fangelegen som de andre.

Tilpas kreds og afstand efter deltagerantal.

Variationer:

Kis pus kan også leges som bytte plads leg: Ofte er det godt og starte med dette, inden fangeleg startes. Alle stiller sig i en rundkreds. En deltager skal nu begynde at pege på eller sige hvem deltageren vil bytte plads med (her kan du hjælpe, hvis der er behov for det). Man skiftes rundt i kredsen til at bytte plads. Når alle kan det, kan man blinke til den deltager, man gerne vil bytte med. Blinkes der igen, bytter man plads.

Man kan også bytte plads ved at sige navne eller farve på tøj på den man vil bytte med.