Øvelsen

  • excercise
    Trin

    Gå sammen i grupper af fem

    Deltagerne går sammen i grupper af ca. 5 deltagere og placerer sig i en rundkreds enten stående eller siddende på knæ.

  • excercise
    Trin

    Placer dine hænder mellem dine kammeraters som på billedet

    Deltagerne har hænderne på den anden side af sidemakkerens hånd, så person A’s venstre sidemakker, person B har sin højre hånd mellem din venstre og højre hånd.
    Person A’s højre sidemakker, person C har sin venstre hånd mellem din højre og venstre hånd.
    Således vil hændernes position hvis der er fem deltagere i hver kreds være:
    Person A venstre, person C højre, person B venstre, person D højre, person C venstre, person E højre, person D venstre, person A højre, person E venstre og person B højre.

  • excercise
    Trin

    Klap i gulvet

    Deltagerne skal nu på skift klappe i luften/på bordet/på gulvet.
    Når der klappes en gang, går signalet til højre.
    Når der klappes to gange, går det til venstre.

  • excercise
    Trin

    Hvor mange runder nåede I?

    Man kan gøre det på tid, eventuelt se hvor mange runder man kan nå rundt på 2 minutter.
    Eller om man kan nå hele gruppen igennem.

Variationer:

I kan også bruge fødderne.

To klap kan også betyde, at deltageren springer sidemakkeren over, det gør aktiviteten lidt sværere.