Op i trækronerne

Op i trækronerne

Aktiviteten:

Deltagerne skal i aktiviteten kravle eller møve sig op mod trækronen. I kan starte med, at deltagerne har en hjælper der holder fast omkring hofterne og bidrager til støtte og tryghed. Lad derefter deltagerne bevæge sig så højt, som forholdene tillader og som de har mod på.

I kan hænge et hvidt stykke stof eller et farvet mærket på træet, som er det, deltagerne skal kravle efter. Måske I langsomt hænger det højere og højere op.

 

Progression:

Start eventuelt med aktiviteten ’Rundt om træet’, hvis deltagerne først skal blive fortrolige med træets form og følelsen af at røre ved et træ, før de bevæger sig op i højden.

Deltagerne kan også kravle på et væltet træ – så de bevæger sig vandret i stedet for.

Hvis deltagerne synes det er sjovt og meningsfyldt at konkurrere, kan I tage tid og se, hvem der først kommer op til jeres mærke i træet eller i trækronen. Det kan også være der er to træer ved siden af hinanden, så deltagerne kan dyste samtidig om at komme først tre meter op i træet.