Oplevelsestur

Formål: 

Formålet med aktiviteten er, at man kan gøre en almindelig gåtur spændende med forskellige afbrydelser og aktiviteter på turen.

Forberedelse:

Find et egnet sted i skoven. For eksempel en rute på ca. 1 km med gode brede stier.

Rekvisitter:

Materiale til de planlagte aktiviteter på turen.

Aktiviteten:

En oplevelsestur kan være på stier i forskellige områder, for eksempel i en skov. Ruten kan være ca. 1 km. På turen er der planlagt forskellige oplevelser/aktiviteter. En oplevelsestur kan se ud som følger de 8 trin:

Trin 1: Start ved en bålplads, hvor alle er samlet og får fortalt, at deltagerne nu skal på en fælles oplevelsestur i skoven og at turen slutter samme sted, som den starter. En person går forrest og en anden person går bagerst, så alle er med.

Trin 2: Første stop er et sted, der er mærket på et træ. Her snakker deltagerne om, hvad træerne hedder og om de har spiselige frugter/nødder.

Trin 3: Næste sted sætter deltagerne sig og lytter til de forskellige lyde i skoven. Snak om hvad I hører og oplever.

Trin 4: Et andet sted skal deltagerne liste afsted og ikke tale sammen. Kan vi det?

Trin 5: Hvis det er efterår, kan deltagerne finde et sted med rigtig mange blade og kaste med dem, dække hinanden til, bare mærke på dem eller lave en kæmpe bunke af blade og lade sig vælte ned i den. Kun fantasien sætter grænser for oplevelsen med blade.

Trin 6: Et nyt sted kan deltagerne lege en leg. For eksempel kan I have medbragt billeder til memory.

Trin 7: Tag eventuelt en snor med, son I binder mellem en masse træer. Nu skal deltagerne følge snoren med lukkede øjne. Eller bevæge sig over og under snoren, som var det farlige laserstråler, deltagerne skal undgå at blive ramt af.               

Trin 8: Et sted eller løbende på turen, kan I også have fokus på dufte/lugte, fx nåletræer (harpix) eller blomster. Spørg eventuelt ud, hvad der dufter/lugter af og lad alle bruge deres lugtesans til at undersøge skoven/naturen.

Variationer:

Rutens længde kan variere og med færre aktiviteter.

Vælg hvor mange aktiviteter, gruppen kan klare på en oplevelsestur.

Variationen kan også være op og ned for sværhedsgrad: I stedet for en skov, hvor alt uden for stien kan være svært tilgængeligt, kan man planlægge turen i en park, hvor området ofte er mere plant. Eller også kan man netop for at gøre det svære bruge skovens hemmelige rum udenfor stierne.