Aktiviteten:

Hallen deles op i fire lige store dele. Hvert hold indretter en redskabsbane i deres del af hallen.

Eleverne skal nu i makkerpar inden for deres hold bære en ’bombe’, det kunne være en ærtepose eller en skumbold fra den ene ende af deres redskabsbane til den anden uden at tabe den. Begge elever skal hele tiden røre bomben. Makkerparrene må ikke røre andre makkerpar på banen.

Eleverne kan efter at have bevæget sig nok rundt på deres egen bane begynde at bevæge sig med bomben rundt på de andres redskabsbane. Så bliver det endnu vigtigere også at passe på hinanden.

 

Progression/Variation:

Eleverne rør ikke ved bomben begge to, men den ene elev står med bomben helt stille mens den anden bevæger sig forbi og videre på redskabsbanen. Eleven med bomben afleverer bomben uden at flytte fødderne til sin makker. Når makkeren har fået bomben, bevæger eleven uden bombe sig forbi makkeren på redskaberne og er klar til at modtage bomben igen.

 

Banerne kan også laves, så de skifter niveau for hvert hjørne, så de langsomt bliver svære og svære. Banerne kan også variere efter bevægelsesform, så der laves en bane til kravle, en til over/under fokus, en til stående og en med variationer.