Spiludvikling

Forberedelse: Inddel eleverne i grupper af fire til seks elever.

Aktiviteten:

Eleverne skal udvikle deres eget spil.

Overvej om din elevgruppe arbejder bedst med åbne eller lukkede opgaver. Det kan fx være en fordel at opstille nogle rammer for udviklingen. Det kan være at fastlægge de elementer, der skal indgå, eks. et hockeymål og en skumbold eller lign. Det kan også være at fastlægge banens længde på forhånd.

Du kan også lave en pose med sedler, hvor eleverne trækker nogle elementer, der skal indgå i deres spil. Det kunne være
– mere end en bold
– hulahop ringe
– et stopur (spillet foregår på tid)
– ærteposer
Og så videre..

Gruppernes opgave er at finde på spillet. De skal også give spillet et navn og afprøve spillet selv.

Grupperne kan udforme et regelsæt, så de selv kan reglerne, men også kan udlevere spillet, så andre kan prøve det.

Når spillet har et navn, er afprøvet og reglerne er defineret og skrevet ned, er gruppen klar til at spille det med klassekammeraterne.

Grupperne skal nu prøve hinandens spil. Det kan foregå sådan, at man mødes med en anden gruppe og prøver hinandens spil. Dette kan gentages med en ny gruppe.

Grupperne må godt justere deres spil undervejs, hvis de gør sig nye erfaringer.

 

Progression/Variation:

I kan gennemgå og arbejde med tilpasningshjulet, eleverne kan fx tilpasse deres allerede udviklede spil eller komme med tilpasninger til andre elevers spil.