Sten, saks, papir

Aktiviteten:

Gruppen deles i to.

Der optegnes en midterlinjer og to baglinjer – en til hvert hold. Det kan både være linjer, der er i gulvet/på jorden i forvejen, en kridtstreg, et stykke tape eller lignende.

De to hold går hver til sit og aftaler, hvad de som hold skal vælge (sten, saks eller papir). Når de har aftalt det, går de frem til en midterlinje og de to hold møder hinanden. Samtidig laver de to hold sten, saks, papir.
Det hold der vinder, skal nu prøve at fange deltagere fra det andet hold inden, de er løbet tilbage til deres baglinje, hvor de har helle.

De deltagere, der bliver taget, skifter hold. Herefter aftales der påny, hvad deres næste udfald skal være af sten, saks eller papir på de to hold.

Aktiviteten kan enten være på tid eller indtil det ene hold er blevet udslettet og alle er kommet over på det samme hold.