Trivselsaktiviteter

Trivselsaktiviteter kan bruges på tværs af alle fag, da aktiviteterne har til hensigt at styrke elevernes samarbejdsevner og danne en ramme til at udforske og udfordre egne og klassekammeraters bevægelsesfærdigheder, så alle opnår følelsen af bevægelsesglæde.
Trivselsaktiviteterne skal overordnet set:

  • Give eleverne en oplevelse af bevægelsesglæde. 
  • Danne grundlag for at tale om hinandens styrker og forskelligheder og derigennem blive et bidrag til inklusionskulturen i klassen.
  • Være enkle med et minimum af forberedelse og rekvisitter, så de er lette at gå til. Samarbejde er vægtet højt og konkurrence er nedtonet.  

Trivselsaktiviteterne er inddelt i to forskellige aktivitetstyper.

Samarbejde

Eleverne arbejder her med tillid, hjælpsomhed og styrker de sociale kompetencer.  Eleverne stiller skarpt på hinandens forskelligheder og hvordan de derigennem kan få alle med i aktiviteterne. Her er et særligt opmærksomhedspunkt for dig som underviser at hjælpe elever, der kan have det svært med tæt kontakt. Du finder progressioner under hver aktivitet, så det der er svært, kan udfordres gradvist.

Bevægelsesglæde

Oplevelsen af bevægelsesglæde er et individuelt fænomen, men glæden forstærkes, når den opleves sammen med andre. Grundlæggende handler det om, at eleverne har det sjovt og nyder at bevæge sig med den aktivitet, de er i gang med og at det giver mod og lyst til mere bevægelse. Tilbyd gerne mange forskellige aktiviteter og lad eleverne være med til at udvikle og bestemme, hvad I skal lave.

Nå I arbejder med klassefællesskabet, så tal i klassen om, hvad der kan være svært. Du finder eksempler på refleksionsspørgsmål under hver aktivitet.

Vend gerne tilbage til aktiviteterne mange gange og skru på fx kompleksitet og niveau.

 

 

REDSKAB TIL REFLEKSION OG DIALOG Dialogkort

Her kommer tekst om, hvad dialogkortene kan bidrage med.