Korte møder

Forberedelse: Lav kort med spørgsmål på. Der skal være et til hver deltager.

Aktiviteten:

Alle skal have ét kort med et spørgsmål på. Alle spørgsmålene er forskellige, men tager alle udgangspunkt i at være positive og anerkendende.

Alle bevæger sig rundt på gulvet. Når klokken ringer mødes man en og en og stiller sit spørgsmål til den man ”holder møde” med. Når begge parter har stillet den anden et spørgsmål, bytter man kort, og finder en ny ’mødepartner’. Når man vifter med sit kort i luften kan de andre ’frie’ se, at man er ledig.

Eksempler på spørgsmål:

• Hvad gør dig rigtig glad?

• Hvad synes du udgør en god kollega/ven/holdkammrat ?

• Hvad kan du i dag, som du ikke kunne for et år siden?

• Hvad bliver du ofte rost for?

• Hvad er det bedste du har lært?

• Hvornår har du sidst oplevet, at dit samarbejde med andre gik godt?

• Hvad får dig til at grine?

Overvej om deltagerne selv skal have mulighed for at lave en række spørgsmål.