Alternativ rundbold

Alternativ rundbold

Forberedelse: Opstil bane/baner med tydelige markeringer med eks. kegler. Find forskellige bolde og eventuelt bat frem.

Aktiviteten:

Alternativ rundbold er justering(er) af almindelig rundbold, men med fokus på samarbejde. Følgende tre elementer vil ændre en smule på det i forvejen kendte rundbold, men vil øge fokusset på samarbejde:

Eleverne er sammen to og to. De holder sammen med deres makker ved at holde fast i et isoleringsrør/en trøje eller lign. De må godt slippe makkeren, når de skal skyde/kaste bolden ud i marken.

For at fjerne noget af konkurrenceelementet i aktiviteten forgår det på tid. Det kan være 5 minutter inde og så 5 minutter ude i marken. Dette giver potentielt mindre fokus på konkurrence, antal døde og antal point, men mere fokus på at nå så meget som muligt som hold på de 5 minutter.

Igen for at fokusere på samarbejde og ikke på færdigheder, kan der også være flere bolde at slå, sparke eller kaste med. For eleven der synes, det er svært at ramme tennisbolden med et bat, kan det være godt med muligheden at sparke til en fodbold eller kaste en skumbold.

Der er mange muligheder i alternativ rundbold, for at få alle med – dem finder du også under tilpasninger. Det er dog vigtigt at pointere, at det er en god idé at introducere ændringerne i spillet lidt ad gangen, så eleverne ikke tror de skal spille rundbold på almindelig vis. De ovenstående tre justeringer, er især til for at styrke samarbejdet og kan godt indgå samtidig. Dem angivet i tilpasninger, kan tilføjes efter behov eller lidt ad gangen.
Til sidst kunne det være en idé at kalde spillet noget andet, hvis udsigten til at skulle spille rundbold forvirrer. Spillet kan hedde ‘rumbold’ eller ‘makkerbold’ eller noget helt tredje I som klasse kan beslutte.