Balancestammer

Balancestammer

Aktiviteten:

Find en træstamme, der ligger ned. Det kan være tykke stammer, så er der mere overflade at bevæge sig på eller tyndere stammer, så bliver det sværere og kræver mere af deltagernes balance.

Lad deltagerne balancere først stående på stammen. Langsomt kan de begynde at grå frem ad. Måske deltagerne vender rundt i enden af stammen og går tilbage. I kan også eksperimentere med at bevæge jer baglæns tilbage ad stammen.

Tænk over at både balanceevne og kropsfunktion trænes og udfordres mere, jo mere uforudsigelig og ujævn stammen er i overfladen.

 

Variationer:

En variation er at lave kongens efterfølger eller fx gå som forskellige dyr på træstammen, når deltagerne er trygge ved at balancere på stammen. Husk dyr både kravler, kryber og hopper – vælg de bevægelser som deltagerne kan være med til.

I kan også prøve at balancere med hinanden, hvor der ligge to træstammer ved siden af hinanden, og deltagerne skal komme fra den ene til den anden ende på hver deres træstamme. Deltagerne går her sidelæns med maverne vendt mod hinanden og støtter til hinandens håndflader, hvormed de hjælper hinanden med at holde balancen. Dette giver også aktiviteten et element af samarbejde.