Afslapning i hængekøje

Formål: 

Formålet med aktiviteten er at lave noget, der kan virke afslappende. Den kan også være stimulerende og til fysisk aktivitet, men foregår i en hængekøje.

Forberedelse:

Finde et egnet sted og materialer til ophæng.

Rekvisitter:

Ligge eller siddehængekøje. Slynger i forskellige længder. 4 karabiner. Drejeplade og et stykke glidestykke/spilerdug.

Aktiviteten:

Trin 1: Lad deltageren sætte eller lægge sig i hængekøjen.

Trin 2: Du kan nu kombinere det at være i hængekøjen siddende eller liggende med forskellige aktiviteter. Det kan også være et afslapningssted, mens de andre deltagere eksempelvis forbereder et bål.

Trin 3: Aktiviteter der kan virke afslappende i en hængekøje kan være, at man ligger og gynge i hængekøjen. Man kan have forskellige fokus, mens man sidder eller ligger i hængekøjen; måske man kigger på trækroner, ser på træernes stammer, lytter til lyde fra skoven eller dyrene eller har fokus på, hvordan kroppen reagerer.
Man kan snakke sammen med de andre, der også sidder/ligger i hængekøjer, synge sange der passer til at gynge i hængekøjer eller høre fortællinger.

Variationer:

Når man sidder i hængekøjestolen, kan man kaste med bolde i en spand eller spille ringspil.
Man kan trække i et reb eller en cykelslange, som er fastgjort til en ribbe, hvis du er indendørs eller en mur eller et træ, hvis du er udendørs.
Man kan sidde 2 sammen i hængekøjen.