Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil jer overfor hinanden

  Eleverne stiller sig sammen med en makker, så de står sammen to og to med ansigterne mod hinanden.

 • excercise
  Trin

  Knæ til albue

  Du kalder en kommando fx ”Knæ til albue”. Eleverne skal hurtigt skal sætte de to kropsdele sammen. I dette tilfælde sætter de et knæ sammen med en albue, hvor begge elever er i spil.

 • excercise
  Trin

  Hansen til Jensen

  Du kalder nu kommandoen ”Hansen til Jensen”, hvor eleverne hurtigt skal finde en ny makker og give den nye makker en high-5

 • excercise
  Trin

  Hånd til fod

  Du kalder nu en ny kommando, fx ”hånd til fod”.

 • excercise
  Trin

  Tal om spørgsmålene

  Slut aktiviteten af, når eleverne er i mål med opgaven. Lad elever 2og2 snakke om spørgsmålene og drøft dem bagefter i klassen.

  Hvordan kan I hjælpes ad, når I får en kommando?
  Hvad synes I om aktiviteten?

 • Trin

  Aktiviteten ser sådan ud