Hjulet drejer

Aktiviteten:

Eleverne finder sammen i en cirkel el. flere små cirkler – det er godt at starte i en mindre cirkel. De skal nu bevæge sig rundt med hinanden i hænderne, så hurtigt som muligt mod uret, så de danner strøm, når de har bevæget sig rundt x antal gange – giver du signal om at de nu skal slippe med benene og hænderne og flyde rundt med strømmen. Eleverne kan synge ”hjulet drejer, hjulet drejer – rundt og rundt i ring” (Melodi: Bjørnen sover), når de bevæger sig rundt – det kan være med til at skabe tryghed. Du kan også bede eleverne om at forsøge at stå fast, når de stopper med at lave strøm.

Variation og progression:

I kan bruge aktiviteten til at tale om, hvordan man skal forholde sig, hvis man i åbent hav bliver taget af strømmen. Her skal du nemlig ikke kæmpe imod, men bevare roen og lade dig føre med strømmen ud, indtil strømmen igen aftager i styrke. Prøv fx også at lade eleverne se, hvor mange kræfter de bruger, hvis de bevæger sig mod strømmen, kontra, når der ikke er strøm.

Lav to cirkler, en indercirkel og en ydercirkel. Lad eleverne bevæge sig hver deres vej og skabe hvirvelstrøm-forvirring. Så indercirklen svømmer med uret og ydercirklen svømmer mod uret.