Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil jer i en rundkreds

  Eleverne stiller sig op i en rundkreds med ryggen ind mod midten.
  Lad eleverne være i mindre grupper på ca. 6.

 • excercise
  Trin

  Luk øjnene og hold din makker i hånden

  Eleverne lukker øjnene og holder hinanden i hænderne.
  De står med så lang afstand, at de lige præcis stadig kan holde hinanden i hænderne.
  En elev står inde i midten af rundkredsen og har åbne øjne.

 • excercise
  Trin

  Kom ud af rundkredsen

  Eleven i midten af rundkredsen skal nu prøve at komme ud af kredsen så stille som muligt, så eleverne ikke hører eller opdager eleven i midten.
  Aktiviteten slutter, når eleven er kommet ud uden at blive ramt/opdaget. Eleverne i cirklen skal forsøge at fange/ramme eleven, der er på vej ud. De kan enten røre eleven med armene eller samles mod hinanden, så de lukker ’hullet’ for eleven i midten.
  En ny elev kommer ind i midten og aktiviteten gentager sig.