• Rækkefølgen

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne samarbejder og bliver opmærksomme på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Kontakt og byt

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne retter deres opmærksomhed mod hinanden og er aktive sammen.

  Tegn på læring

  Eleverne har opmærksomheden rettet mod hinanden og er optaget af at samarbejde og finde på nye bevægelser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Hansen til Jensen

  Formål

  Eleverne skal i samarbejde bevæge kroppen og træne balance og koordination. Eleverne bliver mere bevidst om forskellige steder på kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og bevæger kroppen på forskellige måder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Find din stol

  Formål

  Eleverne skal samarbejde om at finde deres stole.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde. De hjælper hinanden med at finde deres pladser og tager højde for hinandens forskelligheder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Rundkredsen

  Formål

  Eleverne samarbejder om at udføre opgaven og hjælpes ad med at lykkes, eleverne bliver bevidste om, hvordan de samarbejder.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Vandsengen

  Formål

  Eleverne skal rette fokus og bevidstheden på at spænde og slappe af i kroppen. Denne aktivitet har også til formål at styrke tillid og samarbejde.

  Tegn på læring

  Eleverne samarbejder og har fokus på at spænde op i kroppen med fælles hjælp.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Tårnet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er i udgangspunktet, at lykkes med at bygge et så højt tårn som muligt og at eleverne samarbejder og bliver opmærksomme på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Det hemmelige håndtryk

  Formål

  Formålet er, at eleverne samarbejder om at skabe et håndtryk el. indøver et kendt håndtryk. De stiller skarpt på, hvordan kropskontakt når man hilser påvirker andre og dem selv.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde om at finde på og øve håndtryk.

  GÅ TIL ØVELSE