• Togstafet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne har det sjovt og samarbejder med hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og er opmærksomme på aktiviteten og hvornår det er deres tur.

  GÅ TIL ØVELSE
 • I din klassekammerats sko

  Formål

  Formålet er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og lærer at sætte sig i hinandens sted.

  Tegn på læring

  Eleverne viser, at de undrer sig og tænker over hinandens perspektiver på et spørgsmål. De er engagerede og stiller måske spørgsmål.

  Energiniveau

  Mellem

  GÅ TIL ØVELSE
 • Styr larven i mål

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at samarbejde og turde følge dine klassekammerater.

  Tegn på læring

  Eleverne samarbejder med hinanden. De tør følge larve-styreren.

  GÅ TIL ØVELSE
 • 1-2-3

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne er opmærksomme på hinanden, de samarbejder. De arbejder med koordination og koncentration.

  Tegn på læring

  Eleverne er orienterede mod hinanden og samarbejder. De oplever, der opstår flow i bevægelser og tal.

  Energiniveau

  Mellem energi - koordination.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Houdini

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at elever bruger deres opmærksomhed og sansning og derigennem bliver bevidste om deres omgivelser.

  Tegn på læring

  Eleverne i cirklen er rettede mod rummet og mærker, hvor deres kammerater er.

  Energiniveau

  Mellem energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Hånd til fod

  Formål

  Eleverne skal i samarbejde bevæge kroppen og træne balance og koordination. Eleverne bliver mere bevidst om forskellige steder på kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og bevæger kroppen på forskellige måder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Rækkefølgen

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne samarbejder og bliver opmærksomme på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Kontakt og byt

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne retter deres opmærksomhed mod hinanden og er aktive sammen.

  Tegn på læring

  Eleverne har opmærksomheden rettet mod hinanden og er optaget af at samarbejde og finde på nye bevægelser.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Find din stol

  Formål

  Eleverne skal samarbejde om at finde deres stole.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde. De hjælper hinanden med at finde deres pladser og tager højde for hinandens forskelligheder.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Rundkredsen

  Formål

  Eleverne samarbejder om at udføre opgaven og hjælpes ad med at lykkes, eleverne bliver bevidste om, hvordan de samarbejder.

  Tegn på læring

  Eleverne er rettede mod hinanden og hvordan de i fællesskab løser opgaven.

  GÅ TIL ØVELSE