Kompasset

Aktiviteten: 

Deltagerne står op ved deres plads eller et sted i rummet.
Alle lukker øjnene og bliver stående ved deres plads.
Alle deltagerne skal vende sig og pege i retningen mod nord.
Lad deltagerne åbne deres øjne og se, hvor de peger hen. De kan også kigge rundt i lokalet og se, hvor forskellige steder alle i rummet peger.
Fortæl eventuelt deltagerne, hvor nord i virkeligheden er – vis gerne et kompas, der peger i den rigtige retning på tavlen.

Stil jer tilbage ved start positionen og luk øjnene.
Prøv igen med syd, vest eller øst.
Husk at lade deltagerne åbne øjnene og se, hvor de peger hen.
I kan også prøve med andre retninger, fx peg mod København, Aalborg eller andre byer.

Progression/Variation:
Hvis der er brug for at starte nemmere ud, kan I med fordel starte med, at deltagerne skal pege efter ting, hvor I er.
Måske deltagerne drejer rundt om sig selv med lukkede øjne et par gange og derefter skal pege i retning mod døren, tavlen, et træ eller lignende alt efter, hvor I er henne.