Kompasset

Aktiviteten: 

Eleverne står op ved deres plads.
Alle lukker øjnene og bliver stående ved deres plads.
Alle eleverne skal vende sig og pege i retningen mod nord.
Lad eleverne åbne deres øjne og se, hvor de peger hen. De kan også kigge rundt i lokalet og se, hvor forskellige steder alle i rummet peger.
Fortæl eventuelt eleverne, hvor nord i virkeligheden er – vis gerne et kompas, der peger i den rigtige retning på tavlen.

Stil jer tilbage ved start positionen og luk øjnene.
Prøv igen med syd, vest eller øst.
Husk at lade eleverne åbne øjnene og se, hvor de peger hen.
I kan også prøve med andre retninger, fx peg mod København, Aalborg eller andre byer.

Progression/Variation:
Hvis der er brug for at starte nemmere ud, kan I med fordel starte med, at eleverne skal pege efter ting, hvor I er.
Måske eleverne drejer rundt om sig selv med lukkede øjne en gang og derefter skal pege i retning mod døren, tavlen, et legestativ, et træ eller lignende alt efter, hvor I er henne.