Navneskilte

Formål: 

Formålet med aktiviteten er at opleve glæden ved at have noget med hjem, man selv har været med til at fremstille.

Forberedelse:

Find et egnet sted med et bord eller anden plan overflade i passende højde til deltagerne.

Rekvisitter:

Flere grene, sav, håndbor, sandpapir, snor og tusser.

Aktiviteten:

Trin 1: Deltagerne går sammen 2 og 2 og hjælper hinanden med fremstilling af navneskilt.

Trin 2 : Først saves et passende stykke af grenen. Ca. 1 cm i tykkelse. Den ene holder og den anden saver.

Trin 3: Derefter bores et hul til snoren, ca. 1 cm fra kanten. En holder klodsen og den anden drejer håndboret. Nu sliber man klodsen med sandpapir på begge sider.

Trin 3: Nu er klodsen klar til at blive dekoreret. Skriv dit navn og tegn eventuelt noget, der betyder noget for dig. Sæt en snor i og tag navneskiltet om halsen.