Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Sæt jer i en rundkreds

  Sæt stole i en cirkel, så alle eleverne har en stol el. plads. Læg genstande ind i midten af cirklen, fx legoklodser. Der skal være min. 4 forskellige farver på klodserne og maximalt 6.

 • excercise
  Trin

  Lyt godt efter – I må ikke tale sammen

  Giv følgende instruks til eleverne.
  ”Fra nu af, må I ikke tale sammen længere. I skal i fællesskab løse denne opgave – Alle skal have en Klods/genstand i hånden til slut i aktiviteten. Genstanden må ikke have samme farve som eleven ved siden af dig. Kun én må hente en farve af gangen. De to personer, der sidder ved siden af den, der lige har rejst sig, må ikke rejse sig. Bryder I reglerne starter vi forfra”
  Hvis eleverne skal starte forfra mange gange, så giv dem 1 min., hvor de må tale sammen.

 • excercise
  Trin

  Tal om spørgsmålene

  Slut aktiviteten af, når eleverne er i mål med opgaven. Lad elever 2og2 snakke om spørgsmålene og drøft dem bagefter i klassen.

  Hvad oplevede I?
  Hvad gjorde at I lykkedes med opgaven?
  Hvilke styrker skulle I benytte for at lykkes med øvelsen