Sansesti

Formål:

Formålet med aktiviteten er, at skabe en sansesti,  hvor der er forskellige sanseoplevelser, der giver deltagerne fokus på syns-, føle-, dufte-, smags- og/eller høresansen.

Forberedelse:

Find et område at lave en sti igennem, hvor der er forskellige typer af sanseoplevelser.

Underlag:

Blødt, eftergivende, vådt, hårdt, fastunderlag – eksempelvis med grus, asfalt, fliser, flis, mudder, vand, græs, blade, kviste, småsten, kogler.

Eller find forskelligt materiale at lægge på stien. Lidt smågrene, småsten, kogler, grangrene. Prøv at gå eller køre på materialet. Prøv med og uden sko.

Aktiviteten:

Lav stien langs eller gennem bevoksning og/eller langs vandløb med forskellige typer af sanseoplevelser til syns-, føle-, dufte-, smags- og høresansen.

Giv eventuelt sanseoplevelserne fokus og viljestyret opmærksomhed ved at udpege, sanse sammen, sætte ord på.

Variationer:

Benyt evt. et reb som ligger i skovbunden eller bundet om træer og buske til at lede vejen.

Evt. kan rebet følges med bind for øjnene og med fokus på andre sanser end synssansen.