Slangens hale

Aktiviteten:

Deltagerne skal samarbejde for at få denne aktivitet til at lykkes. Den fungerer godt, hvis der både er deltagere i elkørestol og deltagere, der kommer ud ad stolen eller ikke bruger kørestol.

En deltager er forrest, hvorefter de andre deltagere hægter sig på i en kæde. Bagerst kan der være en eller flere deltagere, som ligger på maven på et rullebræt og udgør slangens sidste haleled.

Deltagerne holder fast på den foran dem i slangen med hænderne, hvis de kan og ellers kan I binde kørestolene sammen. Hvis I binder dem sammen, er det især vigtigt, at legen ikke får for meget fart på, så stolene vælter.

I kan starte med, at slangens hale er kort med få deltagere i rækken. Derefter kan I se, hvor mange led I kan få på. Prøv om I kan holde sammen som slange, mens I bevæger jer fra den ene ende af rummet til den anden ende eller rundt i en cirkel i et roligt tempo.

!Vær opmærksom på sikkerheden! Deltagerne skal hverken være for tætte til at støde ind i hinanden, og I skal være opmærksomme på, at der ikke kommer for meget fart på, så deltagerne kan vælte.