Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Lav en bane

  Lav en bane eksempelvis fra den ene ende af klassen til den anden. Eller stil genstande ud et sted – det kan også være et areal ude med mange træer el. lign.

 • excercise
  Trin

  Gå sammen i grupper

  Eleverne går sammen i grupper af min. 5 og udvælger en ”larvestyrer” Resten lukker øjnene el. tager blindebriller på. Eleverne holder fast i genstande fx et torv, et rullet stykke papir.

 • excercise
  Trin

  Larvestyreren guider larven i mål

  Nu styrer larvestyreren larven i mål ved at give kommandoer, ingen må ramme genstandene i klassen

Variationer:

Eleven uden blindebriller leder sin kammerat mundtligt gennem forhindringerne i salen. Næsen skal altid pege frem mod mållinien og skridt til siden er sideskridt.