Tæl til 21

Aktiviteten:

Deltagerne skal stå i en rundkreds og undgå øjenkontakt. Deltagerne skal nu i fællesskab tælle til 21.
Lad deltagerne på skift bevæge sig ind i midten og sige det nummer, I er nået til.
En af deltagerne starter således med at sige “1”. En anden siger derefter “2”, og sådan bliver I ved til I når 21.
Hvis to kommer ind i midten samtidig, skal I starte forfra.

I aftaler ikke på forhånd, hvem der siger tallene, og alle skal sige mindst ét tal, inden I når 21.

Tøv ikke med at prøve aktiviteten nogle gange – det kan være, deltagerne lige skal se det an, før det lykkes.