Tjeneren

Forberedelse: Hver elev får et papir – laminer eventuelt papiret inden. To fangere vælges.

Overvej om fangerne skal have farvede veste på, så de er tydelige at se. Måske eleverne skal være i makkerpar, så de enten løber sammen og hjælper hinanden eller skal have fokus på deres makker, så de sørger for at befri hinanden, hvis deres makker taber papiret.

Du kan vælge at fortælle en historie om en travl restaurant med en masse tjenere, der løber rundt – det kan være med til at øge elevernes indlevelsesevne.

Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Placér papiret på hånden

  Eleverne får et papir hver, som de placerer på håndfladen foran sig.

 • excercise
  Trin

  Behold papiret på hånden

  Eleverne skal balancere papiret på hånden, mens de løber rundt mellem hinanden.
  De bliver fanget ved at fangeren skubber papiret af hånden.
  Taber de papiret selv er de også ”fanget”.

 • excercise
  Trin

  Fanget/taber papiret: stå stille

  Når eleverne bliver fanget ved at papiret bliver skubbet af hånden eller de taber papiret selv, skal de stå stille med spredte arme og ben.

 • excercise
  Trin

  Befrielsen

  Eleverne bliver befriet ved, at en kammerat kommer hen og samler papiret op og placerer det på hånden igen på den fangede elev. Eleven er nu befriet og kan løbe videre.

 • excercise
  Trin

  Tal om spørgsmålene

  Slut aktiviteten af, når eleverne er i mål med opgaven. Lad elever 2og2 snakke om spørgsmålene og drøft dem bagefter i klassen.

  Huskede du at befri dine kammerater?
  Var det svært at løbe uden at tabe papiret?