Togstafet

Forberedelse: Ingen forberedelse.

Aktiviteten:

Inddel hold af fire personer og placér en kegle eller anden markering ud fra hvert hold godt 20 meter fra holdet. 

Den første deltager fra hvert hold bevæger sig ud til keglen og tilbage igen. Når deltageren er tilbage hægter den næste fra holdet sig på deltageren – nu er der to personer i “toget”, der bevæger sig ned til keglen og tilbage igen. Sådan fortsætter I til alle deltagere på holdet er koblet på toget.
Når “toget” har rundet keglen med alle holdets deltagere på, så starter I afkoblingen. Den første person sættes af på perronen, men de andre fortsat holder sammen og bevæger sig ned mod keglen påny, nu en deltager mindre. Herefter sættes den anden person af, så den tredje og den fjerde tager en sidste tur ned til keglen og tilbage igen selv. 

Variation:

I kan overveje, om det skal være en konkurrence, så første hold, der når igennem med alle vogne og afkobler dem igen, vinder stafetten. Men I kan også have fokus på samarbejde og måske nå flere runder for hvert hold. I kan også tilføje forhindringer til ruten, hvis I ønsker at fremme samarbejdselementet i aktiviteten.