Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil jer i en cirkel

  Del eleverne i grupper á 4-6 personer. Grupperne skal stille sig ud på gulvet og danne en cirkel.

 • excercise
  Trin

  I midten lægges genstandene ud

  I midten placeres genstande, der kan stables fx Lego, centicubes el. andre materialer.

 • excercise
  Trin

  Reglerne læses op

  "I skal nu bygge så højt et tårn som muligt. I må ikke tale sammen. Én elev må sætte én klods af gangen – det går på tur. I har 3 minutter."

 • excercise
  Trin

  Tal om spørgsmålene

  Slut øvelsen af, når eleverne er i mål med opgaven. Lad elever 2og2 snakke om spørgsmålene og drøft dem bagefter i klassen.

  Hvordan er et godt samarbejde, når man ikke må tale sammen?
  Hvilke styrker skal I bruge, for at lykkes med opgaven?