Gå til højre

Forberedelse: Eventuelt rekvisitter til at holde fast i.

Overvej om det er nemmere for eleverne at stå på række frem for cirkel, så er det muligt at sige ‘ til døren’ eller ‘mod parkeringspladsen’ i stedet for eksempelvis højre og venstre. Eleverne kan også stå spredt ud i lokalet, så bliver det mindre sårbart og mindre tydeligt, om den enkelte gør det rigtigt.

Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil jer i en rundkreds med hinanden i hænderne

  Eleverne stiller sig i en rundkreds med ansigterne ind mod midten og holder hinanden i hænderne.

 • excercise
  Trin

  Kommandøren siger gå frem

  En elev er kommandør. Kommandøren står udenfor rundkredsen.
  Kommandøren har fire kommandoer: Gå frem, gå tilbage, gå til venstre og gå til højre.
  Kommandøren siger ”gå frem” og alle eleverne gentager ”gå frem”, imens de går frem og ind i cirklen.

 • excercise
  Trin

  Tal om spørgsmålene

  Slut aktiviteten af, når eleverne er i mål med opgaven. Lad eleverne tale om spørgsmålene og drøft dem bagefter i klassen.

  Hvordan sørger man for, at alle har det sjovt?
  Hvordan er det, når man laver ”fejl”, hvordan kan det føles okay at lave fejl?

Progression:

Eleverne skal gøre det modsatte af, hvad kommandøren siger: Når der bliver sagt ”gå frem”, siger eleverne ”gå tilbage” og går tilbage.

Eleverne skal sige det samme som kommandøren, men gøre det modsatte: Når der bliver sagt ”gå frem”, siger eleverne ”gå frem” men går tilbage.

Eleverne skal sige det modsatte af, hvad kommandøren siger, men gøre det samme: Når der bliver sagt ”gå frem”, siger eleverne ”gå tilbage”, men de går frem.

I kan sætte flere bevægelser på aktiviteten fx ned/op.