Grænseleg

Overvej om deltagerne skal inddeles i par fra start, så de følges med en makker gennem aktiviteten.

Husk! Tal om, hvordan deltagerne passer på hinanden og lav fælles regler om, hvordan deltagerne hiver og trækker i hinanden.

Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil dig på den ene side af linjen

  Der afmærkes en linje på gulvet, hvor de to hold stiller sig på hver sin side af linjen.

 • excercise
  Trin

  Træk en fra modsatte hold over linjen

  Deltagerne skal nu trække en fra det modsatte hold, som står på den anden side af linjen over på deres side af linjen.
  Holdet må gerne hjælpe, så deltageren der er ved at blive trukket over linjen, holdes tilbage på egen halvdel.

 • excercise
  Trin

  Skift hold

  Trækkes man over på den anden side af linjen, skifter man hold.
  Aktiviteten kan fortsætte til et hold har trukket alle over. Eller der kan sættes en tid og når tiden er gået stopper aktiviteten.