Juster
tiden
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
excercise-image
Start aktivitet
Mobilen skal være vandret for at kunne bruge siden

Hånd til fod

Hånd til fod

Overvej om eleverne skal være sammen to og to eller om de skal være tre eller fire i en gruppe – flere elever sammen kan give et større fokus på at skulle samarbejde. Der kan også være en fordel i, at eleverne står på to rækker overfor hinanden, hvor den ene række er overkroppen og den anden række er underkroppen, så man ved, hvem der skal være fod/ben/knæ og hvem der skal være hånd/albue/arm/skulder.
I kan også bruge ting, der er i lokalet og eksempelvis sige ‘hånd til stol’ i stedet for to kropsdele.

Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil jer overfor hinanden

  Eleverne stiller sig sammen med en makker, så de står sammen to og to med ansigterne mod hinanden.

 • excercise
  Trin

  Knæ til albue

  Du kalder en kommando fx ”Knæ til albue”. Eleverne skal hurtigt skal sætte de to kropsdele sammen. I dette tilfælde sætter de et knæ sammen med en albue, hvor begge elever er i spil.

 • excercise
  Trin

  Skift makker

  Du kalder nu kommandoen ”Skift makker”, hvor eleverne hurtigt skal finde en ny makker og give den nye makker en high-5

 • excercise
  Trin

  Hånd til fod

  Du kalder nu en ny kommando, fx ”hånd til fod”.

 • excercise
  Trin

  Tal om spørgsmålene

  Slut aktiviteten af, når eleverne er i mål med opgaven. Lad elever 2og2 snakke om spørgsmålene og drøft dem bagefter i klassen.

  Hvordan kan I hjælpes ad, når I får en kommando?
  Hvad synes I om aktiviteten?

 • Trin

  Aktiviteten ser sådan ud

Progression:

Eleverne kan lave aktiviteten med en ærtepose på hovedet, hvilket kan gøre aktiviteten sværere for nogle elever og med fordel fjerne fokus fra kropskontakten. Det styrker samtidig aktivitetens formål med at træne balance og koordination.

I kan også tilføje højre og venstre til aktiviteten, så bliver den lidt mere kompleks.