Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Gå sammen i grupper af fem

  Eleverne går sammen i grupper af ca. 5 elever og placerer sig i en rundkreds enten stående eller siddende på knæ.

 • excercise
  Trin

  Placer dine hænder mellem dine kammeraters som på billedet

  Eleverne har hænderne på den anden side af sidemakkerens hånd, så elev A’s venstre sidemakker, elev B har sin højre hånd mellem din venstre og højre hånd.
  Elev A’s højre sidemakker, elev C har sin venstre hånd mellem din højre og venstre hånd.
  Således vil hændernes position hvis der er fem elever i hver kreds være:
  Elev A venstre, elev C højre, elev B venstre, elev D højre, elev C venstre, elev E højre, elev D venstre, elev A højre, elev E venstre og elev B højre.

 • excercise
  Trin

  Klap i gulvet

  Eleverne skal nu på skift klappe i luften/på bordet/på gulvet.
  Når der klappes en gang, går signalet til højre.
  Når der klappes to gange, går det til venstre.

 • excercise
  Trin

  Hvor mange runder nåede I?

  Man kan gøre det på tid, eventuelt se hvor mange runder man kan nå rundt på 2 minutter.
  Eller om man kan nå hele klassen igennem.

Variationer:

I kan også bruge fødderne.

To klap kan også betyde, at eleven springer sidemakkeren over, det gør aktiviteten lidt sværere.