Klemme-fanger

Forberedelse: Find klemmer frem, så alle deltagere kan få nogle stykker.

Aktiviteten:

Deltagerne får hver 4-5 klemmer, som de placerer synligt forskellige steder på kroppen.
Deltagerne løber rundt imellem hinanden. P
å signal må deltagerne begynde at stjæle klemmer fra hinanden.
På nyt signal stopper de med at stjæle og løber igen rundt mellem hinanden.

Antal klemmer kan varieres.