Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil jer ud i en cirkel så I kan se hinanden

  Eleverne står i makkerpar i en cirkel, så de kan se hinanden.
  Man kan også sidde på gulvet eller på stole.

 • excercise
  Trin

  Får I øjenkontakt, skifter I plads

  Eleverne holder øje med hinanden og når de får øjenkontakt, skal de bytte plads.
  Et alternativ kan også være, at et makkerpar begynder på en bevægelse, det kan være små klap på låret. Et andet par i cirklen ser bevægelsen og laver den samme. Når to par står og laver den samme bevægelse bytter de plads.

 • excercise
  Trin

  Når I mødes på midten, laver I en hilsen

  Når eleverne mødes i midten laver de en bevægelse/hilsen sammen fx high5, albue mod albue. Aftal nogle bevægelser/hilsener inden I sætter aktiviteten i gang.

 • excercise
  Trin

  Tal om spørgsmålene

  Slut aktiviteten af, når eleverne er i mål med opgaven. Lad elever 2og2 snakke om spørgsmålene og drøft dem bagefter i klassen.

  Hvad synes I om aktiviteten?
  Hvordan var det at få øjenkontakt?
  Hvad er vigtigt at være opmærksom på, så aktiviteten bliver god for alle?

Progression/variation:

Aktiviteten kan også foregå som en fangeleg, så når to par bytter plads, skal et par inde i midten forsøget at stjæle deres plads i kredsen. Bliver parrets plads taget af parret i midten, skal dem der mangler plads i kredsen være i midten.