Kortleg

Forberedelse: I skal bruge et sæt spillekort, der skal sorteres ud fra kulør, så alle spar ligger i én bunke, ruder i en anden osv.

Aktiviteten:

Inddel deltagerne i hold (der kan være op til fire hold) eller lad dem deltage enkeltvis.

Lav en bane med 1-4 stationer i den ene ende alt efter, hvor mange hold I er. På hver station ligger spillekortene i den samme kulør spredt ud med bagsiden opad. Kortene er placeret tæt på kanten, så de er nemme at få fat i. Deltagerne starter i den anden ende.

Hvert hold skal nu samle deres kulør i den rigtige rækkefølge. En deltager bevæger sig hen til holdets station med kort og vender kort indtil, deltageren har fundet et es. Der må vendes kort indtil deltagerne finder det kort, de skal bruge. Deltageren bevæger sig tilbage igen til start. Næste deltager på holdet, eller samme deltager hvis der ikke er flere på holdene, bevæger sig tilbage til stationen og skal nu finde 2’eren. Sådan fortsætter det op til Kongen. Det hold, der først finder alle 13 kort i den rigtige rækkefølge, vinder.

Variationer:

Brug billeder fra billedlotteri, hvor det er en plade der skal fyldes ud i stedet for kort.

En anden variation er, at I kan blande alle kortene og lade deltagerne lede efter deres kulør i vilkårlig rækkefølge. I så fald vil det være det hold/den deltager, der først samler alle (eks.) spar som vinder. I kan også nøjes med at skulle finde farverne, så det ene hold skal samle alle røde kort og det andet hold alle sorte kort hurtigst.