Ram bolden

Forberedelse: Find bolde i forskellige størrelser og halvkugle-kegler frem.

Aktiviteten:

Deltagerne skal samle point ved at ramme bolde, så de triller ned fra deres kegler. Legen kan både laves i hold, mod hinanden eller alene.

Opstil tre halvkugle-kegler på en lige linje. Ovenpå placerer I bolde i tre forskellige størrelser, så der er en lille, mellem og stor bold – det kan være alt fra en tennisbold som den mindste til en stor gymnastikbold som den største.
Deltagerne står bag ved en kastelinje og kaster med en ærtepose. De får tre skud ad gangen, og spiller indtil en deltager har opnået 21 point.
Hvis deltageren/holdet rammer den største bold, får de 1 point, for den mellemste får de 3 point, og den mindste giver 5 point. Hvis deltageren/holdet ikke rammer nogle af boldene, får de 0 point.

Deltagerne, der ikke er i gang med at kaste, kan stå langs sidelinjen og heppe. De kan både skabe god stemning og give råd om hvilken bold, kasteren skal sigte efter. Vær opmærksom på at alle oplever at blive heppet på. Det kan kræve lidt ekstra pædagogisk styring.

Lav en tydelig pointtavle så deltagerne kan følge med i stillingen, hvis de dyster mod hinanden. Eller en rekordtavle hvis de gerne vil slå deres egen eller andres rekord.

Variation:

I kan variere aktiviteten ved, at deltagerne skal vurdere, hvilken bold de kan ramme og får point efter samme pointsystem, når bolden, de har meldt, triller ned fra keglen. Hvis de rammer en anden bold, end den de melder, giver det ikke point.