Togstafet

Forberedelse: Ingen forberedelse.

Aktiviteten:

Inddel hold af fire elever og placér en kegle eller anden markering ud fra hvert hold godt 20 meter fra holdet. 

Den første elev fra hvert hold bevæger sig ud til keglen og tilbage igen. Når eleven er tilbage hægter den næste fra holdet sig på eleven – nu er der to personer i “toget”, der bevæger sig ned til keglen og tilbage igen. Sådan fortsætter I til alle eleverne på holdet er koblet på toget.
Når “toget” har rundet keglen med alle holdets deltagere på, så starter I afkoblingen. Den første elev sættes af på perronen, mens de andre fortsat holder sammen og bevæger sig ned mod keglen påny, nu en elev mindre. Herefter sættes den anden person af, så den tredje og den fjerde tager en sidste tur ned til keglen og tilbage igen selv. 

Variation:

I kan overveje, om det skal være en konkurrence, så første hold, der når igennem med alle vogne og afkobler dem igen, vinder stafetten. Men I kan også have fokus på samarbejde og måske nå flere runder for hvert hold. I kan også tilføje forhindringer til ruten, hvis I ønsker at fremme samarbejdselementet i aktiviteten.