Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil dog overfor en makker

  Eleverne stiller sig to og to overfor hinanden.

 • excercise
  Trin

  Snak om kendetegn ved jeres historiske periode/person

  Eleverne snakker om kendetegn ved eksempelvis vikingetiden, der kan indgå i deres håndtryk.
  Det kan eksempelvis være:
  Et fast håndtryk, et brøl, tungen kan rækkes ud, en fast rytme.
  Et andet eksempel kan være historiske personer, en konges håndtryk eller en hårdt arbejdende bondes håndtryk.

 • excercise
  Trin

  Øv jeres håndtryk

  Lad eleverne øve deres håndtryk sammen 2 og 2.

 • excercise
  Trin

  Vis og snak om håndtrykkene i klassen

  Lav en fælles refleksion, hvor eleverne enten går rundt og bytter makker el. viser håndtrykkene for hinanden. Tal om hvordan de her valgt at fortolke deres historiske tider og perioder.

Relaterede øvelser

 • Det hemmelige håndtryk

  Formål

  Formålet er, at eleverne samarbejder om at skabe et håndtryk el. indøver et kendt håndtryk. De stiller skarpt på, hvordan kropskontakt, når man hilser, påvirker andre og dem selv.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde om at finde på og
  øve håndtryk.

  GÅ TIL ØVELSE