Kontakt og byt

Forberedelse: Inddel deltagerne i makkerpar el. små grupper af 3 elever.

Overvej om aktiviteten skal foregå som fangeleg og dermed som en høj puls aktivitet. Eller om aktivitetens primære fokus er på opmærksomhed på hinanden og at finde på bevægelser og dermed som en lav puls aktivitet. I kan også starte med lav puls og når deltagerne er fortrolige med aktiviteten kan I variere den til en fangeleg og dermed høj puls.

Øvelsen

 • excercise
  Trin

  Stil jer ud i en cirkel så I kan se hinanden

  Deltagerne står i makkerpar i en cirkel, så de kan se hinanden.
  Man kan også sidde på gulvet eller på stole.

 • excercise
  Trin

  Får I øjenkontakt, skifter I plads

  Deltagerne holder øje med hinanden og når de får øjenkontakt, skal de bytte plads.
  Et alternativ kan også være, at et makkerpar begynder på en bevægelse, det kan være små klap på låret. Et andet par i cirklen ser bevægelsen og laver den samme. Når to par står og laver den samme bevægelse bytter de plads.

 • excercise
  Trin

  Når I mødes på midten, laver I en hilsen

  Når deltagerne mødes i midten laver de en bevægelse/hilsen sammen fx high5, albue mod albue. Aftal nogle bevægelser/hilsener inden I sætter aktiviteten i gang.
  Det kan også være her, der er indsat en fanger, som står i midten og kan fange parrene, der bytter plads, hvis I ønsker at sætte tempoet op i aktiviteten.