• Togstafet

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne har det sjovt og samarbejder med hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og er opmærksomme på aktiviteten og hvornår det er deres tur.

  GÅ TIL ØVELSE
 • I din klassekammerats sko

  Formål

  Formålet er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende og lærer at sætte sig i hinandens sted.

  Tegn på læring

  Eleverne viser, at de undrer sig og tænker over hinandens perspektiver på et spørgsmål. De er engagerede og stiller måske spørgsmål.

  Energiniveau

  Mellem

  GÅ TIL ØVELSE
 • Byg jeres egne aktiviteter

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne selv kommer i spil og tænker over, hvad der kunne være sjovt at prøve i klassen. De skal tænke på, hvordan alle deres kammerater kan være med.

  Tegn på læring

  Eleverne er nysgerrige og finder på nye aktiviteter.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Styr larven i mål

  Formål

  Formålet med aktiviteten er at samarbejde og turde følge dine klassekammerater.

  Tegn på læring

  Eleverne samarbejder med hinanden. De tør følge larve-styreren.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Figurløb

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne kommer ud og bevæger sig i nærområdet med formålet om at have det sjovt.

  Tegn på læring

  Eleverne synes det er sjovt at planlægge en rute ud fra en figur og se om det lykkes at forme figuren på deres vej.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Klappeleg

  Formål

  Formålet er, at holde en pause fra det faglige og få fornyet energi og opmærksomhed på hinanden.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af, hvor næste klap kommer og om det er deres tur eller ej. De er opmærksomme på hinanden og har det sjovt sammen.

  GÅ TIL ØVELSE
 • 1-2-3

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at eleverne er opmærksomme på hinanden, de samarbejder. De arbejder med koordination og koncentration.

  Tegn på læring

  Eleverne er orienterede mod hinanden og samarbejder. De oplever, der opstår flow i bevægelser og tal.

  Energiniveau

  Mellem energi - koordination.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Houdini

  Formål

  Formålet med aktiviteten er, at elever bruger deres opmærksomhed og sansning og derigennem bliver bevidste om deres omgivelser.

  Tegn på læring

  Eleverne i cirklen er rettede mod rummet og mærker, hvor deres kammerater er.

  Energiniveau

  Mellem energi - opmærksomhed og fokus.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Gå til højre

  Formål

  Formålet er, at eleverne samarbejder og at de koordinerer deres bevægelse i en fælles rytme og fortaber sig i aktiviteten.

  Tegn på læring

  Eleverne er opmærksomme på hinanden og har det sjovt og viser stort engagement. Hjerne og krop kommer i spil og eleverne bliver udfordrede ift. at koordinere kroppen sammen med en kommando.

  GÅ TIL ØVELSE
 • Hånd til fod

  Formål

  Eleverne skal i samarbejde bevæge kroppen og træne balance og koordination. Eleverne bliver mere bevidst om forskellige steder på kroppen.

  Tegn på læring

  Eleverne er optaget af at samarbejde og bevæger kroppen på forskellige måder.

  GÅ TIL ØVELSE